ΛΑΜΔΑ


Κοντά δέκα χρόνια απ΄την πρώτη φορά.

8 Οκτώβρη στο Lunar Space στην Αθήνα.

15 Οκτώβρη στην αυλή του Block 33 στη Θεσσαλονίκη.


Δύο συναυλίες που τα όνειρα και οι προφητείες θα εκ πληρωθούν σε μια μοναδικά προστατευμένη εμπειρία εκστατικής αμηχανίας.